Bestille lisens (fornyelse/eksisterende medlemmer)

Fornyelse av lisens for inneværende år gjøres her. Dette gjelder for medlemmer som har løst lisens tidligere. Du blir fakturert for lisensen enten gjennom Vipps eller faktura, innen få dager etter bestilling. Gjeldende priser for lisens kan du finne her. Skjemaet vil generere en e-post til klubbleder som bestiller, og en e-post til fakturaansvarlig Gaute Gillund.

Spesifiser hvilke faktureringsmåte du ønsker – Legg ved ved følgende i beskrivelsen: Telefonnummer, e-post, alderkategori (f. eks. senior)

Kursbevis Rent utøver  må legges ved som vedlegg. Kurset må gjennomføres på nytt hvert år som du løser lisens!

Du er selv ansvarlig for å se til at lisensen har blitt bestilt. Du må ha mottatt en manuell bekreftelse eller at du selv sjekker dette via lenken her (styrkeløft.no)

Viktig informasjon om vedlegg

Maks filstørrelse for opplasting er 10MB. Aksepterte filtyper er PDF, PNG, JPG og JPEG.

    Emne: Bestilling av lisens (eksisterende medlemmer)


    Meny