Priser for Medlemsskap

Vi stiller noen viktige krav til våre medlemmer, da alt er drevet på frivillighet hos oss.

Veiledende priser:

Betaling over avtalegiro. Dette er for de som ønsker å være medlem for en lenger periode hos oss. Minstetid på tre måneder. Nøkkelbrikke på 150 kr tilkommer.

  • Voksen: 249 kr
  • Under 18 år: 199 kr

Korttidsmedlemskap:

  • Drop-in: 70 kr (kun mulig etter skriftlig avtale på forhånd)
  • 1 uke: 200 kr
  • 1 måned: 315 kr
  • 2 måneder: 600 kr
  • 3 måneder: 875 kr

Nøkkelbrikke på 150 kr tilkommer. Det forutsetter også at en av våre senteransvarlige har kapasitet til å følge opp korttidsmedlemskapet. Korttidsmedlemskap betales over Vipps. Dette benyttes unntaksvis hvis man ønsker en prøveperiode, eller om man er hjemme fra studier eller annet på sommeren/juleferie/påskeferie.

Aktive løftere som konkurrerer/aktive styrkeløftere:

Klubben sender hvert år et dokument som sier noe om hvilke priser som gjelder. Aktive medlemmer som konkurrerer, skal primært betale årlig medlemskap. Dette får du nærmere informasjon om når du tar kontakt med oss vedrørende medlemskap.

Prisliste ligger under treningskontingent – på denne lenken her (her vil det kunne praktiseres noe avregning, hvis man for eksempel melder seg inn midt i året, men dette får du nærmere informasjon om).

Mange av våre aktive løftere som bor flere timer unna lokalet, betaler for eksempel bare for et årlig medlemsskap, men ikke treningsavgift. Samtidig har man mulighet til å betale et ekstra tillegg for å få egen nøkkelbrikke og fri tilgang.

All betaling av medlemskap må avtales med senteransvarlig. Drop-in må også avtales med senteransvarlig, og det er ikke tillatt å medbringe en venn på prøvetime, men mindre dette er avtalt. Brudd på dette medfører utestengelse fra våre lokaler.

*Vi tar forbehold om mulige feil i beskrivelsen

For mer informasjon klikk deg inn på vår informasjonsside om medlemsskap.

Meny