Priser for Medlemsskap

Vi stiller noen viktige krav til våre medlemmer, da alt er drevet på frivillighet hos oss.

Veiledende priser:

Betaling over avtalegiro

Dette er for de som ønsker å være medlem for en lenger periode hos oss. Minstetid på tre måneder. Nøkkelbrikke på 150 kr tilkommer.

  • Voksen: 249 kr**
  • Under 18 år: 199 kr**

** Hvis man f.eks. melder seg ut av treningstilbudet i løpet av inneværende år, for så å melde seg inn igjen, så vil kontantpriser være gjeldende ut året 31/12. Det vil derfor ikke lønne seg å melde ut før sommeren, for så deretter å melde seg inn igjen i September måned.**

Korttidsmedlemskap:

  • Drop-in: 70 kr (kun mulig etter skriftlig avtale på forhånd)
  • 1 uke: 200 kr (påske, jul)
  • 1 måned: 315 kr
  • 2 måneder: 600 kr
  • 3 måneder: 875 kr

Nøkkelbrikke på 150 kr tilkommer. Det forutsetter også at en av våre senteransvarlige har kapasitet til å følge opp korttidsmedlemskapet. Korttidsmedlemskap betales over Vipps. Dette benyttes unntaksvis hvis man ønsker en prøveperiode, eller om man er hjemme fra studier eller annet på sommeren/juleferie/påskeferie.

Prisoversikt for de som ønsker å være medlem som aktiv styrkeløfter:

Se prisoversikt ved å trykker her

 

Klubben sender hvert år et dokument som sier noe om hvilke pris som gjelder. Dette gjelder primært for aktive løftere. Kontakt din klubbtrener om noe er uklart. Aktive løftere kan også betale månedlig, men primært er det årlig betaling som er praksis.

I henhold til prisoversikten for aktive løftere: Hvem skal betale hva?

  • Fullt medlemskap med treningsavgift (for de som bor innenfor en radius på 20 minutter)
  • Medlemskap med fulle rettigheter i lokaler (for de som bor et stykke unna, men som ønsker egen nøkkel)
  • Kun medlemskap (de som ikke ønsker egen tilgang med nøkkelbrikke, her må klubbtrener alltid lukke opp døren)

 

All betaling av medlemskap må avtales med senteransvarlig/innmeldingsansvarlig.

 

Drop-in må også avtales med senteransvarlig, og det er ikke tillatt å medbringe en venn på prøvetime, men mindre dette er avtalt skriftlig. Brudd på dette medfører utestengelse fra våre lokaler.

 

 

*Vi tar forbehold om mulige feil i beskrivelsen
For mer informasjon klikk deg inn på vår informasjonsside om medlemsskap.

Meny