Lagledere til mesterskap

Lagledere og organisering til mesterskap

Ansvarlige for lagledere til mesterskap for ungdom, junior og åpen er Dietmar Wolf – Kontaktinformasjon under fanen <Styret>

Ansvarlig for lagleder til mesterskap for veteraner er Trond Grønvold – Kontaktinformasjon nederst på denne siden 

De har ansvaret for å koordinere dette med oppsett av lagledere til de ulike mesterskap. På mesterskap med status NM, er det kun forhåndspåmeldte lagledere som kan hjelpe til på det aktuelle stevnet. Disse må i tillegg ha gjennomført kurset Rent Utøver.

Det er heller ingen selvfølge at man kan delta på et stevne over Regionalnivå, som NM. Vi har i utgangspunktet visse medlemskrav som skal være oppfylt, men det finnes selvsagt unntak og tilpasninger rundt dette.

Nærmere informasjon til komme på våre Facebookside, samtidig som påmeldingsliste legges ut. Viktig informasjon rundt dette vil i hovedsak gå via Facebook siden for våre medlemmer, og alle er pliktige til å holde seg oppdatert der inne.

Meny