Krav til Medlemmer

Gjelder for vanlig mosjonist og aktiv styrkeløfter:

 • Treningsbagg og sekk skal plasseres i garderoben under trening.
 • Våre trivselsregler skal vær lest og forstått – Vi krever at våre medlemmer følger disse reglene. Du vil normalt signere en kontrakt når du begynner, der det står at du skal bekrefte at du har forstått disse. Disse reglene omhandler hvordan treningslokalet skal benyttes, og for eksempel ting som angår rydding av vekter/utstyr. Disse reglene finner du på veggen, inn til rommet for treningsmanualer etc.
 • Samarbeid er viktig hos oss. Det skal være mulig å dele et stativ med andre, i perioder det er mye folk tilstede.
 • Vi er et rent idrettslag, og vi har nulltoleranse for dopingmidler.
 • Du har også et ansvar for å holde deg oppdatert på viktig informasjon – Klubben benytter Facebook som primærkanal for informasjon – sender forespørsel til denne gruppen. Hvis du ikke har Facebook, så er det ekstra viktig at du følger med selv, og orienterer deg med andre i klubben.
 • Vi ønsker at våre medlemmer har egen klut og rengjøringsmiddel. Dette gjelder også etter Covid-19, da det er hyggelig å komme til rene skiver og stenger. Tredemøller og kondisjonsutstyr skal alltid rengjøres etter bruk.
 • Viktig: Det er ikke lov å medbringe gjester i vårt treningslokale, med mindre dette er avklart med senteransvarlig skriftlig på SMS/e-post. Brudd på dette medfører umiddelbar kansellering av medlemskapet.

__________________________________________________________________________________________________________________

For aktive styrkeløftere og de som deltar på konkurranse

Utover de generelle retningslinjene som alle skal følge, vil det være en del viktige elementer for dere som skal være aktive løftere:

 • Vi stiller krav til at våre medlemmer trener i våre lokaler minimum 1-2 ganger i måned, hvorav den ene økten må være en fellestrening, som avholdes Fredager mellom 16-19.30 (med mindre noe annet er avtalt med klubben). Det er mulig å gjøre tilpasninger rundt dette, og spesielt for de av dere som bor langt unna våre lokaler. Dette tar dere i så fall med innmeldingsansvarlig. Grunnen til disse kravene, er at vi er underlagt anti-doping lover.
 • Det er klubben som tar ut løftere til mesterskap over Regionalnivå, som vil si NM mesterskap.
 • Det er også krav til deltagelse på dugnader i klubbens regi. Det kan for eksempel være kiosk, platting-mannskap, vaskedugnad eller annet. Hvis man ikke bidrar her, så vil man risikere og ikke få delta på NM mesterskap.
 • Det er de medlemmene som gir mest av seg selv, som også får mest tilbake fra klubben.
 • Hvis man som løfter skal delta på stevner over klubbnivå, er det et krav at man skaffer klubbens offisielle klubb t-skjorte som har gyldighet for inneværende år (denne endres for hvert år). Spør om noe er uklart.
 • Klubben setter pris på samarbeidsvilje og gode holdninger.
 • Hos oss har aktive løftere mulighet til å få god hjelp av en egen klubbtrener, som er styrkeløft sertifisert.
 • Vi anbefaler at alle våre aktive medlemmer følger diverse Facebook og hjemmesider (Vår offisielle side – Facebook / Vår side for betalende medlemmer / Regionen vi tilhører – Facebook / Styrkeløftforbundet – Facebook / Forbundets hjemmeside og selvfølgelig denne siden her, hvor du også kan kjøpe klubbklær og finne relevant informasjon om det meste.
 • Ta kontakt med ansvarlig for innmelding av aktive utøvere, hvis noe er uklart – BLI MEDLEM (kontaktinformasjon).
Meny