Krav til Medlemmer

Gjelder for vanlig mosjonist og aktiv styrkeløfter:

 • Trivselsregler og retningslinjer for treningssenteret:
  1. Oppbevaring av utstyr: Treningsbag og sekk skal plasseres i garderoben under trening. Alternativt kan de plasseres på angitte benker inne på hantelrommet.
  2. Les og forstå reglene: Alle medlemmer må lese og forstå trivselsreglene som er postet på veggen, inn til rommet for treningsmanualer. Disse reglene omhandler riktig bruk av treningslokalet og ansvar for rydding av vekter/utstyr.
  3. Samarbeid og deling: Samarbeid er viktig. Det skal være mulig å dele et stativ med andre i perioder med høy belastning.
  4. Nulltoleranse for doping: Vi er et rent idrettslag og har nulltoleranse for dopingmidler.
  5. Hold deg oppdatert: Det er medlemmets ansvar å holde seg oppdatert på viktig informasjon. Klubben benytter Facebook som primærkanal for informasjon. Medlemmer uten Facebook må selv sørge for å holde seg informert og orientere seg med andre i klubben.
  6. Hygiene: Medlemmer oppfordres til å ha med egen klut og rengjøringsmiddel. Dette gjelder også etter Covid-19, for å sikre rene treningsapparater.
  7. Rengjøring etter bruk: Tredemøller og kondisjonsutstyr skal alltid rengjøres etter bruk.
  8. Gjestepolicy: Det er ikke tillatt å medbringe gjester uten skriftlig tillatelse fra senteransvarlig via SMS/e-post. Brudd på denne regelen kan medføre umiddelbar kansellering av medlemskapet.
  9. Treningsavgift og medlemskap: Klubben har anledning til å justere treningsavgiften underveis i året. Dette gjøres normalt etter et årsmøte eller styrevedtak. Medlemmene vil bli varslet via Facebook eller pr. e-post. Varsel vil bli gitt minimum to måneder før økning. Medlemmene har et ekstra ansvar for å holde seg oppdatert på våre Facebooksider eller oppslag med informasjon i våre klubblokaler.

  Vennligst respekter disse reglene og retningslinjene for å sikre en trygg og hyggelig treningsopplevelse for alle medlemmer.

  Viktig: Det er ikke lov å medbringe gjester i vårt treningslokale, med mindre dette er avklart med senteransvarlig skriftlig på SMS/e-post. Brudd på dette medfører umiddelbar kansellering av medlemskapet. All form for drop-in trening skal også avklares skriftlig (70 kr)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

For aktive styrkeløftere og de som deltar på konkurranse  (må være lest og forstått før man motta treningsprogram eller løse lisens)

Når du er medlem hos oss som en aktiv utøver, er du samtidig medlem i et idrettslag.

 • Medlemskrav og Klubbpolicy for Brumunddal Atletklubb:
  1. Frivillighet og engasjement: Brumunddal Atletklubb er en styrkeløftklubb hvor all aktivitet er basert på frivillighet. Det forventes at alle medlemmer bidrar til å opprettholde og styrke klubbens aktiviteter.
  2. Medlemskap og stevnedeltakelse: Ved tidligere medlemskap må man utløse medlemskontingenten ved deltagelse på klubbstevne, uavhengig av når man melder seg inn. Det er ikke tillatt å avvente innmelding for å delta på stevner. Alle aktive utøvere forventes å betale årlig medlemskap.
  3. Dugnadsplikt og stevnepåmelding: Alle medlemmer må delta på dugnader i klubbens regi. Stevnepåmeldinger er bindende, og utøveren må dekke påmeldingsavgift, reise og andre utgifter rundt mesterskap. Klubben faktureres når påmeldingsfristen utløper, og refusjon er ikke mulig hvis man ikke melder seg av i tide.
  4. Bidrag på klubbstevner og vedlikeholdsdugnader: Aktive utøvere må hjelpe til på 1-2 klubbstevner årlig og delta i opprydding, vask og vedlikehold etter stevnet. Inntil to vedlikeholdsdugnader i året er påkrevd, inkludert generell vask, vedlikehold og utskifting av løfteteppe.
  5. Trening i klubbens lokaler: Medlemmene må trene i klubbens lokaler minimum to ganger i måneden, med en av øktene som fellestrening på fredager mellom 16:00 og 19:30, med mindre annet er avtalt med klubben. Tilpasninger kan gjøres etter avtale med innmeldingsansvarlig. Dette er nødvendig grunnet kravene i anti-doping regler. Ingen regel uten unntak, det finnes selvsagt tilfeller der dette ikke er mulig, men formålet er å skape et godt treningsmiljø. Snakk med din klubbtrener.
  6. Deltakelse på årsmøte: Aktive utøvere må delta på klubbens årsmøte, som regnes som en del av dugnadsplikten.
  7. Mesterskapsdeltakelse og lagleder: Klubben tar ut løftere til mesterskap over regionalnivå, inkludert NM. Deltakelse på NM kan nektes hvis medlemskravene ikke er overholdt. Klubben melder på lagleder til mesterskap, og for å ha rett til dette må medlemmene følge retningslinjene for oppmøte i klubblokaler og bidra til et godt treningsmiljø.
  8. Klubbens offisielle klær: Ved deltakelse på stevner over klubbnivå, må løftere skaffe klubbens offisielle t-skjorte for inneværende år. Forhør deg med klubben om dette gjelder for det aktuelle året.
  9. Samarbeidsvilje og holdninger: Klubben setter pris på samarbeidsvilje og gode holdninger blant medlemmene. Det oppfordres til deling av løfteutstyr på trening for å sikre at alle får gjennomført sin egen treningsøkt.
  10. Tilgjengelighet av klubbtrener: Aktive løftere har muligheten til å få hjelp fra en styrkeløft-sertifisert klubbtrener. Dette betinger at klubben har ledig kapasitet på tidspunktet. Det stilles også som et krav om at man er tilstede i klubblokalene, og viser interesse over en periode. Det vanlige er at man trener under kjernetidene en periode, der man videre får oppfølging fra klubbtrener. Ungdom og junior prioriteres først. Vi ønsker å hjelpe flest mulig til å nå sine mål.
  11. Informasjonskanaler: Som aktiv utøver må du følge våre Facebooksider hvor relevant informasjon blir lagt ut: Facebook – Aktive løftere & Facebook for betalende medlemmer (Begge siden må følges, da den ene gjelder generelt for alle medlemmer, og den andre mer spesifikt for løftere som deltar på stevner. Følg gjerne vår offisielle Facebookside også, som er åpen for alle. Hvis du ikke er aktiv på Facebook, må du selv sørge for å holde deg oppdatert via andre medlemmer, klubbtrener eller øvrige kanaler.

  Ansvar og oppdatering: Som utøver har du et ekstra ansvar for å holde deg oppdatert. Vis initiativ og søk informasjon hos klubbtrenere og styremedlemmer. Hold deg oppdatert på vår hjemmeside, Facebook-kanaler og informasjon i klubblokalet. Det kan skje at ting glipper for sentrale personer også, og man har et ansvar for at man faktisk blir påmeldt til stevne, og at lisens faktisk er ordnet. Medlemmene oppfordres til å følge disse retningslinjene for å opprettholde et positivt treningsmiljø og bidra til fellesskapet i klubben.

 • Vi anbefaler at alle våre aktive medlemmer følger diverse Facebook og hjemmesider (Vår offisielle side – Facebook /Vår side for betalende medlemmer / Regionen vi tilhører – Facebook / Styrkeløftforbundet – Facebook / Forbundets hjemmeside og selvfølgelig denne siden her, hvor du også kan kjøpe klubbklær og finne relevant informasjon om det meste.
 • Ta kontakt med ansvarlig for innmelding av aktive utøvere, hvis noe er uklart – BLI MEDLEM(kontaktinformasjon)
Meny