Krav til Medlemmer

Gjelder for vanlig mosjonist og aktiv styrkeløfter:

 • Treningsbagg og sekk skal plasseres i garderoben under trening.
 • Våre trivselsregler skal vær lest og forstått – Vi krever at våre medlemmer følger disse reglene. Du vil normalt signere en kontrakt når du begynner, der det står at du skal bekrefte at du har forstått disse. Disse reglene omhandler hvordan treningslokalet skal benyttes, og for eksempel ting som angår rydding av vekter/utstyr. Disse reglene finner du på veggen, inn til rommet for treningsmanualer etc.
 • Samarbeid er viktig hos oss. Det skal være mulig å dele et stativ med andre, i perioder det er mye folk tilstede.
 • Vi er et rent idrettslag, og vi har nulltoleranse for dopingmidler.
 • Du har også et ansvar for å holde deg oppdatert på viktig informasjon – Klubben benytter Facebook som primærkanal for informasjon – sender forespørsel til denne gruppen. Hvis du ikke har Facebook, så er det ekstra viktig at du følger med selv, og orienterer deg med andre i klubben.
 • Vi ønsker at våre medlemmer har egen klut og rengjøringsmiddel. Dette gjelder også etter Covid-19, da det er hyggelig å komme til rene skiver og stenger. Tredemøller og kondisjonsutstyr skal alltid rengjøres etter bruk.
 • Viktig: Det er ikke lov å medbringe gjester i vårt treningslokale, med mindre dette er avklart med senteransvarlig skriftlig på SMS/e-post. Brudd på dette medfører umiddelbar kansellering av medlemskapet.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

For aktive styrkeløftere og de som deltar på konkurranse  (må være lest og forstått før man motta treningsprogram eller løse lisens)

Når du er medlem hos oss som en aktiv utøver, er du samtidig medlem i et idrettslag.

 • Brumunddal Atletklubb er en styrkeløftklubb, og all aktivitet er basert på frivillighet. All må bidra for at aktiviteten kan opprettholdes.
 • Hvis man har vært medlem et år tidligere, og hvor man nå ønsker å melde seg inn, må man betale for ett helt år (du kan ikke løfte på ett NM å være medlem i 3 måneder før bare).
 • Det er også krav til deltagelse på dugnader i klubbens regi. All aktivitet hos oss er drevet på frivillighet.
 • Alle stevnepåmeldinger er bindende, og du som utøver må dekke påmelding, reise og andre utgifter rundt mesterskap. Hvis man ikke melder seg av før fristen går ut, må utøver selv dekke påmeldingen, selv om han/hun er forhindret til å delta. Klubbene faktureres nemlig når påmelding går ut, og det er ingen måte å få dette refundert på.
 • Som aktiv utøver, er du pliktig til å hjelpe til på mellom 1-2 klubbstevner i året. Stevnene er basert på at utøverne er platting-mannskap for hverandre. Du er ansvaret for at det møter en person i ditt sted, eller eventuelt bytter vakten med noen andre. Det vil bli satt på platting-mannskap under egen liste, som under året vil bli oppdatert. Det kan være at du har andre oppgaver som kiosk eller sekretariat.
 • Når du melder deg på et klubbstevne, plikter du samtidig til å være med på opprydding/vask/støvsuging etter stevne er ferdig.
 • Inntil to vedlikeholdsdugnader i året (dette vil selvsagt variere). Generell vask, vedlikehold, bytte av løfteteppe og annet.
 • Vi stiller krav til at våre medlemmer trener i våre lokaler minimum 2 ganger i måneden, hvorav den ene økten må være en fellestrening, som avholdes Fredager mellom 16-19.30 (med mindre noe annet er avtalt med klubbtrener/klubb). Det er mulig å gjøre tilpasninger rundt dette, og spesielt for de av dere som bor langt unna våre lokaler. Dette tar dere i så fall med innmeldingsansvarlig. Grunnen til disse kravene, er at vi er underlagt anti-doping regler.
 • Deltakelse på klubbens årsmøte regnes også som dugnadsplikt våre aktive utøvere.
 • Det er klubben som tar ut løftere til mesterskap over Regionalnivå, som vil si NM mesterskap. Vi vil utgangspunktet ikke nekte noen deltagelse på NM, så fremt vedkommende har kvalifiseringskravet. Likevel kan vi nekte deltagelse hvis øvrige medlemskrav i denne oversikten ikke er overholdt.
 • Det er klubben som melder på lagleder til mesterskap. For å ha rett på lagleder til mesterskap, må man følge våre retningslinjer for oppmøte i våre klubblokaler. Man må også ta sin del ved å sikre et godt treningsmiljø.
 • Det er de medlemmene som gir mest av seg selv, som også får mest tilbake fra klubben.
 • Hvis man som løfter skal delta på stevner over klubbnivå, er det et krav at man skaffer klubbens offisielle klubb t-skjorte som har gyldighet for inneværende år (denne endres for hvert år). Spør om noe er uklart.
 • Klubben setter pris på samarbeidsvilje og gode holdninger.
 • Hos oss har aktive løftere mulighet til å få god hjelp av en egen klubbtrener, som er styrkeløft sertifisert.
 • Vi anbefaler at alle våre aktive medlemmer følger diverse Facebook og hjemmesider (Vår offisielle side – Facebook /Vår side for betalende medlemmer / Regionen vi tilhører – Facebook / Styrkeløftforbundet – Facebook / Forbundets hjemmeside og selvfølgelig denne siden her, hvor du også kan kjøpe klubbklær og finne relevant informasjon om det meste.
 • Ta kontakt med ansvarlig for innmelding av aktive utøvere, hvis noe er uklart – BLI MEDLEM(kontaktinformasjon)
Meny